Velkommen - drone

Terrenginfo

Sprint: Info og bilder kommer

Mellom- og langdistanse: Detaljrikt terreng med moderat kupering og god løpbarhet. Deler av området har mye stier og sykkelløyper, mens andre deler er mer uberørt og preget av myrer, åpen skog og nord-sørgående rygger med en del stup og skrenter.

Her kan dere bla dere gjennom noen bilder fra terrenget (fungerer dessverre ikke på mobil).

Alle foto: Snorre Veggan