Velkommen - drone

Presse og media

Oppsal orientering ønsker presse og media velkommen til o-Norges massemønstring, Norsk O-festival 2023! Vi forventer ca. 2000 startende hver dag.

Det vil komme mer info her når arrangementet nærmer seg.