Velkommen - drone

Oversiktskart og arenaer

Oslo_oversiktskart.jpeg

Arenaer

Fredag: Haraløkka idrettsanlegg, Bøler
Bil: 1000-2000 m å gå (barnevognvennlig) fra parkering til arena
Offentlig transport: T-banelinje 3 fra Oslo sentrum til Bøler T – dette tar 20 minutter. Det er 800 m å gå på asfalt fra T-banestopp til arena. Det stopper også bybusser ved Bøler T.

Lørdag og søndag: Grønmo friområde
Bil: Ca 500 m å gå (barnevognvennlig) fra parkering til arena
Offentlig transport: Buss 550 fra Oslo bussterminal til holdeplass Godheim. Ca 2000 m å gå langs grusvei til arena.

På grunn av begrenset parkeringskapasitet oppfordrer vi spesielt til bruk av sykkel eller offentlig transport på fredag.